ನೆಹರೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಗ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!

  16-02-2016       1 Commnet       Read More

ಅಫ್ಜಲ್ , ತುಮ್ ಹಮಾರೆ ಅರ್ಮಾನೋಕೊ ಮಂಜಿಲ್ ತಕ್ ಪೌಹುಚಾವೋಗೆ(ಅಫ್ಜಲ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತೀಯಾ)(ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಕುರಿತು)ಇಂಡಿಯಾ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್(ಭಾರತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು)ಭಾರತ್ ಬರ್ಬಾದಿ ತಕ್ ಜಂಗ್ ರಹೇಗಿ(ಭಾರತ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ)ಭಾರತ್ ತೇರೆ ತುಕಡೇ ಹೋಂಗೆ ಇನ್‌ಶಾ ಅಲ್ಲಾ, ಇನ್‌ಶಾ ಅಲ್ಲಾ!(ಭಾರತವೇ ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯ)ಅಫ್ಜಲ್ ಹಮ್ ಶರ್ಮಿಂದಾ ಹೇ, ತೇರೆ ಕಾತಿಲ್ ಜಿಂದಾ ಹೇ(ಅಫ್ಜಲ್ ಇಂದ (ಅಫ್ಜಲ್ ನೇಣಿಗೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ) ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು […]

Read More

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya