ಓಡಿದ್ದು ಸಾವಕ೯ರ್ ಅಲ್ಲ , ನೆಹರೂ ಸ೦ತತಿ!

image courtesy www.google.com

ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸ೦ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸಹ ಒಬ್ಬ. ನಮ್ಮವರು ಏನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಒ೦ದಲ್ಲ ಒ೦ದು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇವನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸೆ್ಕಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವೀರ ಸಾವಕ೯ರ್. ಕಾನೆರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರೊ೦ದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಕ೯ರ್ ಆಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಾನೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ೦ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಕ೯ರ್‍ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಹೋದ ಎ೦ಬುದು ಖುಷಿಯ ಸ೦ಗತಿಯಾದರೆ, ನಮ್ಮವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ಬುದು ದುಃಖದ ಸ೦ಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ಬುದು. “ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಿಜವಾದರೆ, ನಾನೇ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತು ಆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಹ೯ನಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು’ ಎ೦ದು ಸಾವಕ೯ರ್ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಾವಕ೯ರ್ ನಿಧಾ೯ರ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಲ೦ಡನ್‍ಗೆ ಹೋಗಿ ನ೦ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎ೦ದಾಗ ಹರದಯಾಳ್ ಮತ್ತು ಮೇಡ೦ ಕಾಮಾ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲ೦ಡನ್ನಿಗೆ ಬ೦ದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸಾವಕ೯ರ್‍ರನ್ನು ಬ೦ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾವಕ೯ರ್ ಹೇಡಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ.

  ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತೆ೦ದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾ೦ಗ್ರೆ ಸಿನ ದಿನೇಶ್ ಗು೦ಡೂರಾವ್ ಅವರು ಸಾವಕ೯ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿತು. ದಿನೇಶ್ ಗು೦ಡೂರಾವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 1925 ನ೦ತರ ಸಾವಕ೯ರ್ ಸೈಲೆ೦ಟ್ ಆಗಿºಟ್ರು. ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸ೦ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ ಎ೦ದು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಜ್ಞಾನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
  ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾ೦ಗ್ರೆ ಸಿನ ಕಾಯಾ೯ಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೇಕೆ ಸಾವಕ೯ರ್ ಉಸಾಬರಿ? ಇವರೇನು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಟಿ೯ಫಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ? ದಿನೇಶ್ ಗು೦ಡೂರಾವ್ ಅವರ ಈಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಲೆ ಬುಡವಿಲ್ಲದೇ ಅಮೆ್ನಸ್ಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊ೦ಡವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೇ ಸಾವಕ೯ರ್‍ರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ದೇಶಾಭೀಮಾನಿಗಳಾದರೂ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳುತ್ತಾರೆ ಎ೦ಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಕ೯ರ್‍ರನ್ನು ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸ೦ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಹೋದರು ಎ೦ದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.
  ದಿನೇಶ್ ಗು೦ಡೂರಾವ್, “ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಹೋದ’ ಎ೦ಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಕರೆಯಬೇಕೆ೦ದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯುವರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾ೦ಧಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಮತಯಾಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು “ಆರೆಸೆ್ಸಸ್ ಗಾ೦ಧಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು’ ಎ೦ದಿದ್ದರು. ಆಗ ಧಿರ, ವೀರ ಶೂರ ಎ೦ದೆಲ್ಲ ಕಾ೦ಗ್ರೆ ಸ್ ಕಾಯ೯ಕತ೯ರು ಹೊಗಳಿದರು. ಕಳೆದ ತಿ೦ಗಳು ಸುಪ್ರೀ೦ ಕೋಟ್‍೯ ನಿಮ್ಮ ಯುವರಾಜನ ಮಯಾ೯ದೆ ಒ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿ ಎ೦ದು ಹೇಳಿ, ತಪೊ³ಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿತು. ಆಗಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಗತ್ತು ತೋರಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀ೦ ಕೋಟ್‍೯ನಲ್ಲಿ ಬ೦ದು “ಏ ನಾನು ಹ೦ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಗೋಡೆ್ಸ ಸಾಯಿಸಿದ್ದ ಅ೦ತ ಹೇಳಕ್ಕೋಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹಿ೦ಗೆ ಹೇಳಿºಟ್ಟೆ’ ಎ೦ದು ಒ೦ದು ಮುಗಟ್ಧ ನಗೆ ಬೀರಿ, ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಿ೦ದ ಪಾರಾದೆ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ದಿನೇಶ್, ಜನರ ಮು೦ದೆ ಇದ್ದ ಯುವರಾಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಸುಪ್ರೀ೦ ಕೋಟ್‍೯ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು? ಯಾವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಬ೦ದಿದ್ದರ೦ತೆ ಅವರ ಧೈಯ೯ವನ್ನು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು? ಸಾವಕ೯ರಾ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾ೦ಧಿಯಾ? “ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಹೋದ’ ಎ೦ದು ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾ೦ಧಿಗೂ ಹೇಳುವ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಡಿ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ?
  ಸೋನಿಯಾ ಗಾ೦ಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾ೦ಧಿ ಸತ್ತಾಗ, ವಷ೯ಗಟ್ಟಲೆ ಮೇಡ೦ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ನಿರಾಶ್ರಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕರೆತ೦ದು, ಕಾ೦ಗ್ರೆ ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ೦ಡ ಸತ್ತರೆ ಓಡಿ ಹೋಗು ವುದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ದಿನೇಶ್? ಆಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎ೦ದೆಲ್ಲ ಚಚೆ೯ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ವ್ಯಥ೯ ಬಿಡಿ. ಸೋನಿಯಾಗೆ “ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋದರು’ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತೀರೋ “ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋದರು’ ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
  ನಿಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾ೦ಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಿತೋ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆಯೇ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊ೦ಡಿತು. ಇದರಿ೦ದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾ೦ಗೆಸ್ ಕಾಯ೯ಕತ೯ರೇ ಹೆಚ್ಚು ನೊ೦ದುಕೊ೦ಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆ೦ದು ಕರೆಯೋಣ ದಿನೇಶ್?
  ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕಾ೦ಗ್ರೆ ಸ್ ಪೂವ೯ಜರು ಕೊಟ್ಟ ಬಳುವಳಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗಿನವರ ಕತೆಯಾಯ್ತು. ಎದುರಿಗೆ ಸೆಣಸಲಾಗದೇ ಹೇಡಿ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನೆಹರೂ. ನೇತಾಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನೇರಾನೇರ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆ೦ದು ತಿಳಿದು, ತಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇತಾಜಿ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ದೂರ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಡಿತನ.
  ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೆಹರೂ ಹೇಡಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನೇತಾಜಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ೦ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಪ್ತಚರಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯಿತ್ತು. ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನಿದೇ೯ಶಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಯ್ ಸಿ೦ಗ್, ನೇತಾಜಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೋಸೆಫ಼್ ಸ್ಟಾಲಿನ್‍ನ ಬಲಗೈ ಬ೦ಟ ಬಾಬಜನ್ ಜತೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹ ಹೊ೦ದಿದ್ದ ರಾಯ್ ಸಿ೦ಗ್‍ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.  ಹೇಳುವ೦ತೆ ನೇತಾಜಿ 1945ರಲ್ಲೇ ಮ೦ಚುರಿಯಾ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬ೦ದ ನೇತಾಜಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮು೦ದೆ ಭಾರತದ ಜತೆ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೇತಾಜಿಯನ್ನು ಮು೦ದಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎ೦ಬ ಆಲೋಚನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾ೦ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬ೦ಧಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಾಲಾಕಿ ನೆಹರೂಗೆ ಈ ವಿಷಯ 1945ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯೆ೦ದರೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚ೦ದ್ರರು ರಷ್ಯಾದಿ೦ದ ನೆಹರೂಗೆ ಒ೦ದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದದ್ದು. “ನಾನು ಈಗ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ’ ಎ೦ದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನೆಹರೂಗೆ ಏಕೋ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎ೦ದೆನಿಸಿ, ಒ೦ದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ೦ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಅಟ್ಲೀಗೆ “ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಖೆದಿ ನೇತಾಜಿ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ’ ಎ೦ದು ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಈಗ ಹೇಡಿ ಎ೦ದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಹ೯ತೆ ಇರುವ ನೆಹರೂಗೆ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳೇನು? ಇವರಿಗೆ ಏನೆ೦ದು ಹೆಸರಿಡುತ್ತೀರಿ?
  ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ? ಕರಪಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎ೦ಬ ಸ೦ತರು ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ತೀರಿಕೊ೦ಡಾಗ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್‍ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕರಪಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್‍ರ ಬಳಿ ಆಶೀವಾ೯ದ ಪಡೆಯಲು ಇ೦ದಿರಾಗಾ೦ಧಿ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೇ ಬ೦ದಿದ್ದರು. ಕರಪಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್‍ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವರು. ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಬೆ೦ಬಲ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒ೦ದು ಷರತ್ತನ್ನಿಟ್ಟರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾಗುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆ೦ಬಲ ಎ೦ದು. ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿದರು ಇ೦ದಿರಾ. ಸ೦ತರ ಆಶೀವಾ೯ದದಿ೦ದಲೇ ಮೊರಾಜಿ೯ ದೇಸಾಯಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಇ೦ದಿರಾ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 15,000 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಇದರಿ೦ದ ಬಹಳ ನೊ೦ದ ಕರಪಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್‍ರು, ಇತರ ಸ೦ತರೊ೦ದಿಗೆ ಸೇರಿ “ಪಾಲಿ೯ಮೆ೦ಟ್ ಛೇರಾವ್’ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿ ಲಾಠಿ ಚಾಜ್‍೯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಹೊಡೆತ ತಿ೦ದು 200 ಸ೦ತರು ಸತ್ತರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಗು೦ಡೇಟು ಬಿದ್ದು ಅವೂ ಸತ್ತವು. ಆ ಘೋರ ನರಕವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿ೦ತಿದ್ದ ಆ ತಾಯಿ ಅದೆ೦ಥ ಹೇಡಿ ಇರಬೇಕು? ಅವರಿಗೇನೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ದಿನೇಶ್ ಗು೦ಡೂರಾವ್? ನಿಮ್ಮ ಇ೦ದಿರಾ ಗಾ೦ಧಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಸ೦ತರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲದೇ “ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ’ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಇವರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಾವಕ೯ರ್ ಹೇಡಿಯ೦ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವವರ೦ತೆ.
  ದಿನೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾವಕ೯ರ್ ಓಡಿಹೋದ್ರು ಎ೦ದು, ಸಾವಕ೯ರ್ ಅ೦ಡಮಾನ್ ಜೈಲಿನಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು 1924ರ ಜನವರಿ 6ರ೦ದು. ಅ೦ಡಮಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 12ವಷ೯ ಇದ್ದು ಬದುಕಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾವಕ೯ರ್ ಅ೦ಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಬದುಕಿ ವಾಪಸ್ ಬ೦ದು, ಪುನಃ ಸ೦ಗ್ರಾಮ- ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿ೦ತರು. ಆದರೆ ರತ್ನಗಿರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವ೦ತಿಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲೂ ದಲಿತರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ, ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ೦ತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಲಿನ ಕಸಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿರುವವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾವಕ೯ರ್ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ಬೆಳೆದ ಗು೦ಡೂರಾವ್, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಾವಕ೯ರ್ ಓಡಿ ಹೋದರು ಅ೦ತಾರಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾವನೋ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ “ಸಾಯಿತಿ’ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಇವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಸಾವಕ೯ರ್ ವಿಮಶೆ೯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಹೀರೋಗಳು, ಮು೦ದೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎ೦ಬ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ಚಿತ್ರಮ೦ದಿರದಿ೦ದ ಹೊರ ಬರುವ ಜನರ ಹಾಗಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಗು೦ಡೂರಾವ್‍ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ವೀರನ “ಸತ್ಯ’ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವಾದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ೦ತಾಗುತ್ತದೆ.
  ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಯಾ೯ದೆ ಕಳೆಯಬೇಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya