ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ೦ಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು?

ಎಪ್ರಿಲ್ 29ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಒ೦ದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯೊಬ್ಬಳು ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲವತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದವನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿದ್ದಾನೆ. “ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಭಾಗಮ೦ಡಲ ಸಾರ್’ ಎ೦ದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆಕೆ, ಎತ್ತಿದ ಮಾತಿಗೇ “ಆ ಬೋ*ಮಗನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬ೦ದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್… ನಾನೂ ನ೦ಬಿಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್, ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ನ೦ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ’ ಎ೦ದು ಒ೦ದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಳು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ. “ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರ್… ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನ ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ರೇಷನ್ ಕಾಡ್‍೯, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್‍೯. ಅವನ ಹೆಸರು ಹಜೀಷಾ ಬಾಷಾ ಅ೦ತ. ನನ್ನ ಕುಲದೇವರು ಧಮ೯ಸ್ಥಳ ಮ೦ಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಕುಟು೦ಬವನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದೆ. ಹಿ೦ದೂವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಆಯೇಷಾ ಸಿದ್ಧಿಕ್ ಎ೦ದು ಮುಸೀಮ್ ಆಗಿ ಮತಾ೦ತರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಷ೯ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ. ಹಿ೦ದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೈತಾನ್ ಎ೦ದು ಕರೆದು ನನಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ… ಸಾಯಿಸಿಬಿಡಿ ಅವನನ್ನು’ ಎ೦ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಅದೇ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದ ನ೦ದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಕೊ೦ಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ, ಅ೦ಗಡಿಯವರು, ಜನರು 10-20 ರು. ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಊಟ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಇ೦ದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಎರಡು ಸ೦ಗತಿಗಳೆ೦ದರೆ, ಒ೦ದು ಆಕೆಯ ಗ೦ಡ ಇನ್ನೊ೦ದು ಅಲ್ಲೇ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆಯವುದು.
ಈಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬ೦ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿದ್ದರಿ೦ದ, ಮುಸೀಮ್ ಕಾನೂನಿನ೦ತೆ ಆತ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಿ೦ದೂವಾಗಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗ೦ಡ ಇನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಬರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ? ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ “ತಲಾಖ್’ ಎ೦ದು ಹೇಳಿ, ಗ೦ಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿ೦ದ ಹೊರ ಕಳಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಗತಿಯೇನು?
ಈಗಿನ ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಮುಸೀಮ್ ಪುರುಷನೋ? ಮುಸೀಮರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನೋ? ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರಾರು? ಒಮ್ಮೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತ೦ದರು ಎ೦ದರೂ, ಅವನು ಮತ್ತದೇ ಮುಸೀಮ್ ಕಾನೂನು ತೋರಿಸಿ, ತಾನು ಅವಳಿಗೆ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡುವುದು? ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲವೇ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ೦ಹಿತೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಹಿ೦ದೂ ಧಮ೯ದವನಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊ೦ದು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಏನೇನೋ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆ೦ಡತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮುಸೀಮರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆ೦ಡತಿಯರ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತೀಯಾದಷ್ಟೂ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದು ಪುರುಷನ ತಾಕತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎ೦ದಾದರೂ ಅ೦ಥ ಗ೦ಡ೦ದಿರ ಹೆ೦ಡತಿಯರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬುಖಾ೯ ತೆಗೆದು ಅವರ ಕಣ್ಣೇರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೊ೦ದು ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ೦ಹಿತೆ ಬೇಕು ಎ೦ದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅ೦ತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾತು ಬೇಡ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮುಸೀಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣೇರಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕೆ೦ಬುದೇ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಆಶಯವೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇ೦ಥ ಪದ್ಧತಿಗಳ್ಯಾಕೆ?
ಇನ್ನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇತರರಿಗಿ೦ತ ತಾವು ವಿಭೀನ್ನ ಎ೦ದು ತೋಪ೯ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ನ೦ತರ ಒ೦ದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಳುವುದೇಕೆ?
“ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ೦ಖ್ಯಾತರು ಸರ್… ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುವವರಿಲ್ಲ. ನಾವೇಕೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು? ನಾವು ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಸೀಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ’ ಎ೦ದು ಹೋದವರೆಷೆ್ಟೂೀ, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಮುಸೀಮರ ಚಮ೯ ಸುಲಿದು ಮಾ೦ಸದ೦ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಾರ೦ತೆ ಎ೦ದು ಹೆದರಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟವರೆಷ್ಟೋ. “ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಬ೦ದರೆ ನನಗೇನು?
ನಾನು ಸಾಯುವುದು ಇಲ್ಲೇ… ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ… ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಇರಲು ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ’ ಎ೦ದು ಕೊರಗುವವರು ಒ೦ದು ಪ೦ಗಡ. ಇ೦ಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒ೦ದು ಅ೦ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕೆ೦ದಿದ್ದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ೦ಹಿತೆಯೆ೦ಬುದೊ೦ದು ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ.
ಹೀಗೆ೦ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮುಸೀಮರ ವಿರೋಧಿಯೆ೦ದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒ೦ದು ದೇಶ ನಿಮಾ೯ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒ೦ದಾಗಲೇ ಬೇಕು. “ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ’ ಎ೦ದು ದೇಶವನ್ನು ಹಿ೦ದೂ, ಮುಸೀಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಿಖ್, ಜೈನ್ ಎ೦ದು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮುಸೀಮ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೆ೦ಬುದಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಎ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಯೇಷಾ ಶೇಖ್ ಳನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ “ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ನಿ೦ಗೆ ಬ್ಯೆಯಲ್ವಾ?’ ಎ೦ದಾಗ ಆಕೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು, “ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ತ೦ದೆ ತಾಯಿಯೂ ಅ೦ಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದರೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ… ಎ೦ದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೋ ಅದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಶಿವನನ್ನು. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಶಿವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದು ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟೂ ಅಹ೦ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಒ೦ದೇ ಎ೦ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಾತ ಅವನು’ ಎ೦ಬ ಆಕೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೆ. “ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾ೦ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವಾ?’ ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಇಸ್ಲಾ೦ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೋ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕಾನೂನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಜತೆಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊ೦ಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ದೌಜ೯ನ್ಯವ೦ತೂ ಇದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವವರು ಇರುವುದರಿ೦ದ ನಾನು ಶಿವನನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು, ಹುಡುಗರ ಬಳಿಯೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು’ ಎ೦ದಳು.
ಇದು ಈಕೆಯೊಬ್ಬಳ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಸ೦ಖ್ಯಾತ ಮುಸೀಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಇ೦ದು ಒ೦ದು ಅಕ್ಷರವನ್ನೂಪಾಲಿಸಲಾಗದ ಮನು ಸ್ಮೃತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒ೦ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಮತ್ತೊ೦ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ೦ವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು “ನೋಡಿ, ಹಿ೦ದೂ ಧಮ೯ ಹೇಗಿದೆ… ಸ೦ವಿಧಾನ ಇ೦ಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ’ ಎ೦ದು ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮುಸೀಮ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಬ೦ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ೦ವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಡಿಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಮುಸೀಮ್ ಮಹಿಳಾ ಸ೦ಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಫರಾ ಫೈಜ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀ೦ ಕೋಟ್‍೯ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿ೦ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸೀ೦ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಾ೦ತ೦ತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ದರೆ ಅದು ಸ೦ವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಜಾರಿಗೆ ಬ೦ದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಎ೦ದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ’ ಎ೦ದಾಗ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟಿಎಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ಎಮ್ ಖಾನ್ವಿಲ್ಕರ್ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮು೦ದೆ ಇಷ್ಟು ಧೈಯ೯ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗದೇ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎ೦ದು ತಿಳಿಯದೇ ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ನೆಲ ನೋಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮುಸೀಮರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಢನ೦ಬಿಕೆಯೇನೆ೦ದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒ೦ದೇ ಕಾನೂನು ತರುತ್ತಿರುವುದು ಮೋದಿಯೇ. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಎ೦ದು. ಆದರೆ, ಸ೦ವಿಧಾನದ 44ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ”The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughoutthe territory of India’ಎ೦ದಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ, ಗೊ೦ದಲ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ೦ಹಿತೆ ಇರಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಹ ಶಯಾರಾ ಬಾನೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ, ಒ೦ದೇ ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇ೦ಥ ಏಕರೂಪ ಸ೦ಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗುವುದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯ೯ಕರ. ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಸ೦ವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ, ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಎ೦ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ೦ಡಿತ ಪಾಮರರ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುವ ಚಿ೦ತಕರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎ೦ಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳಿ೦ದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬನೂ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸ೦ವಿಧಾನ ಎ೦ಬುದು ಹಿ೦ದೂಗಳನ್ನು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳೆ೦ದು ಹೇಳಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೋ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸ೦ವಿಧಾನ ಮುಸೀಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ?
ಹಿ೦ದೂ ಧಮ೯ದ ಕೆಲವು ಕುಟು೦ಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಗೌಡ, ಲಿ೦ಗಾಯತ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿವಾಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮುಸೀಮ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಮುಸೀಮ್ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅ೦ಶಗಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸ೦ಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು. “ಯತ್ರ ನಾಯಾ೯ಸ್ತು ಪೂಜ್ಯ೦ತೆ ರಮ೦ತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ’ ಎ೦ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹಿ೦ದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಿಸಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧಮ೯ಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಸೀಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬುಖಾ೯ ಪರದೆಯೊಳಗೇ ಅಳಬೇಕು?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya