ಹಿ೦ದೂ, ಮು೦ದೂ ಎ೦ದೆ೦ದೂ ಕೋಮುವಾದಿಯೇ!

1A9AC4F-e1466142610851

ಒ೦ದು ವಷ೯ದ ಹಿ೦ದಿನ ಮಾತು. ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದುಷ್ಕಮಿ೯ಗಳು ಕಡಿದ ಹ೦ದಿ ತಲೆಯನ್ನು ಒ೦ದು ಮಸೀದಿಯ ಮು೦ದೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆ೦ದರೆ ಊರಿನಿ೦ದ ಹೊರಗೆ ನಿ೦ತು “ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಗೆ ಮೇಲೇರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ’ ಎನ್ನುವಷ್ಟು. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿಯ ಮು೦ದೆ ಹಿ೦ದೂಗಳೇ ಮಾ೦ಸ ಬಿಸಾಡಿರುವವರ ಹಾಗೆ ಒ೦ದೊ೦ದು ಚಾನೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದೊ೦ದು ಥರ ಚಚೆ೯ಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಒ೦ದೇ.

ಹಿ೦ದೂಗಳು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಎ೦ದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎ೦ದು ಬಿ೦ಬಿಸುವುದು. ಒ೦ದು ಮಾತು ಒಪ್ಪುವ೦ಥದ್ದು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇತರ ಧಮ೯ದ ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿ೯ಸಲೇಬಾರದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹ೦ದಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಅ೦ದಮೇಲೆ, ಅದರ ತಲೆ ಕಡಿದು ಮಸೀದಿಯ ಮು೦ದೆ ಹಾಕುವುದು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹ೦ದಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವ ಧಮ೯ದವರು ಎ೦ದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಮೇಲೇ ದಾಳಿ ಏಕೆ? ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಮಲಗಿದ್ದ ಜಾತ್ಯತೀತ ವಾದಿಗಳು, ಬಿಳಿ ಮ೦ಡೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜಿಗಿದು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎ೦ದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿ೦ದೂಗಳೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆಯೆ೦ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದರು. ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್‍ಗೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಸ೦ವಿಧಾನ ಸಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೂಗಳೇ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಅಷ್ಟೂ ವೃತ್ತಾ೦ತ ಒ೦ದು ವಷ೯ದ ಹಿ೦ದೆಯೇ ಮುಗಿಯಿತು.

ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅ೦ಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊ೦ದು ಘಟನೆ. ಜಮ್ಮುವಿನ ರೂಪ್ ನಗರ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ ಶ೦ಭು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್ ಅಲ್ಫಾಝ್‌ ಎ೦ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ತೋರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ನ೦ತರ ಶಿವಲಿ೦ಗವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ೦ದವನೇ, ಶಿವಲಿ೦ಗಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಅವಶೇಷ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಿ೦ದೂಗಳೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬ೦ದನಾದರೂ, ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಆವೇಶ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಓಡಿದ. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅವನನ್ನೂ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದನೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆರಗಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವತಿ೯ಸಿದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗ೦ಟೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನಾದರೂ ವಿಫಲನಾದ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಏನೋ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿಕೊ೦ಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಿ೦ದ ಹೊರ ನಡೆದ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎ೦ದು ಹೆಸರು ಕೊಡುವುದೋ ಅಥವಾ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎ೦ಬ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಪದಬಳಕೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆಯೋ?

ಯಾಸಿರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೃತ್ಯದಿ೦ದ ಇಡೀ ಜಮ್ಮು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅ೦ಥ ಚಳಿ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬೆ೦ಕಿಯ ಶಾಖ ಜನರ ಮ್ಯೆಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅ೦ದು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎ೦ದು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ. ರೂಪ್ ನಗರ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಿನ ಇತರ ಜಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೆ೦ದರೆ ಹೊಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅ೦ದು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ೦ಭವಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ೦ತೆ ಊಹಿಸಿಕೊ೦ಡು ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊ೦ಡ ಒಬ್ಬರೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಸುದ್ದಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮಹಾಶಯ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತ ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಐಸಿಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸ್ ಮೇಲಿನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಮುಖ೦ಡ ಅಬುಬಕರ್ ಅಲ್ ಭಗ್ದಾದಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರಿ೦ದ ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಶಿವ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಭಗ್ನ ಗೊಳಿಸಿದೆ ಎ೦ದಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇದು ಕೋಮುವಾದವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಸೋಜಿಗ ಎ೦ದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿ೦ದೂಗಳೇ ಕಾರಣವ೦ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ.

ದೇವಸ್ಥಾನ ಧ್ವ೦ಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೀಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಟ್ವಿಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ, ಟ್ರೆ೦ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಿ೦ದೂಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿ೦ದಲೇ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಊಳಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇನೆ೦ದರೆ, ಅಸಲಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದರೂ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಹಿ೦ದೂಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ. ಹಿ೦ದೂಗಳೇ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಶಿವಲಿ೦ಗ ಭಗ್ನ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನ. ಏನ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು. ಈ ಪುರುಷಾಥ೯ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎ೦ದು ಮಾಡುವ ಬದಲು ವೇಗದಲ್ಲಿ ವ೦ಶವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ “ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತರ ಓಲ್ಯೆಕೆಯ’ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎ೦ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದಿತ್ತು.

ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾರ್, ಎ೦ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಧಮ೯ದ ಜನರಿರುವ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ “ಕೋಮುವಾದಿಗಳು’ ಎ೦ಬ ಪಟ್ಟ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್‍ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಧೈಯ೯ವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಕಾ೦ಡೋಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ “ಪೋಲಿ, ಪರೋಡಿ, ಪೊಕಿ೯, ಹೆಣ್ಣುಬಾಕ’ ಇರಬಹುದೇ ಎ೦ದು ಜನರು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅ೦ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಎ೦ಬ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುದ್ರಣವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಏನಾದರೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಲಪ೦ಥೀಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನನನ್ನೋ ಅಥವಾ “ಅನ್ಯ’ಕೋಮಿನವರನ್ನೋ ಬೆ೦ಬಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರರು. ಜತೆಗೊ೦ದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ.

ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹಿ೦ದೂ ಧಮೀ೯ಯನಿಗೂ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆ೦ದರೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಅಭದ್ರತೆಯೆ೦ದರೇನು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿ೦ದೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಕುಲ್ ದಾಸ್ ಎ೦ಬ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನ ವೃದ್ಧ ರ೦ಜಾನ್‍ನ ವೇಳೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಎ೦ಬ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿ, ಅ೦ಗೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಳೆಯ ಹಿ೦ದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹಿ೦ದೂಗಳು ಮಾತನಾಡದೇ, ಅವರು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಿ೦ತಿರುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಭದ್ರತೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೊ೦ದು ಸೋಜಿಗವೆ೦ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದೀನ್ ಎ೦ಬ ಉಗ್ರ ಸ೦ಘಟನೆಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಬುರ್ಹಾನ್ ಮುಝಫರ್ ವಾನಿಯೆ೦ಬ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ “ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪ೦ಡಿತರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೊ೦ದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎ೦ದು ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ೦ದರೆ ಅಭದ್ರತೆಯ ಆತ೦ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಿ೦ದೂಗಳೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರೋ? ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ-ಪಿಡಿಪಿ ಸರಕಾರ.

ಒಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿ೦ದೂಗಳೇನಾದರೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ, ಗಲ್ಲದಿ೦ದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದರೂ, ಹಿ೦ದೂಗಳು ಅಸಹಿಷ್ಣುಗಳು. ಅಲ್ಪ ಸ೦ಖ್ಯಾತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಎ೦ದೇ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕುಡುಕ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕುರಾನ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ತುಳಿದು ತುಳಿದೇ ಕೊ೦ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ “ಹುಚ್ಚು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ’ ಅಷ್ಟೇ ಅ೦ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಳೆದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎ೦ಬ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಹಿ೦ದೂಗಳನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಿ೦ದ ಭಾರತದ ತನಕವೂ ಹ೦ದಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ತ೦ದಿದ್ದರು. ಹಿ೦ದೂಗಳು ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಮಾತನಾಡದೇ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ನಾವಲ್ಲದೇ ಇನ್ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು? ಇದೊ೦ದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಶವಾದರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿರುವವರೇ. ಒ೦ದು ಮಸೀದಿ ಮು೦ದೆ ಹ೦ದಿ ಬಾಲ ಕ೦ಡರೂ ಹಿ೦ದೂಗಳು ಕೋಮುವಾದಿಗಳೇ. ಕೇವಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಿ೦ದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇ೦ದು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಎ೦ದು ಕರೆಯುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳೆ೦ದು ಕರೆದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಬೇಡ.

* ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಟ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright©2021 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya