ಚಾಣಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಸರಿ – ‘ಕಿಂಚಿತ್‌ ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾವನಾ ನಹೀ ಹೈ!’

  21-12-2019       No Comments       Read More

ಮಹಾಭಾರತದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇ ಬರುವಂತೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಂದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಅರ್ಜುನ, ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಬಂಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕುದ್ದು ಹೋದರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಚೂರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಸಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದೇ ಇತ್ತು. […]

Read More

Copyright©2020 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya