ಹೆಡ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು!

  10-02-2016       No Comments       Read More

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಿದೆ. ರಾಮ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ದೈತ್ಯ ರಾವಣ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ರಾವಣನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಳಿ ‘ನೋಡು ರಾವಣ ಇನ್ನೇನು ಸಾಯುವ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿದ್ವಾಂಸ.. ಅವನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ’ ಎಂದ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ‘ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀನು ಇನ್ನೇನು ಸಾಯುತ್ತಿರುವೆ, […]

Read More

ನೆಹರೂ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಯಿತು !

  24-01-2016       5 Comments       Read More

Copyright©2019 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya