ಸಂನ್ಯಾಸತ್ವ ದಂಧೆಯಾದರೆ, ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲೂ ವಿಷ ಕಾಣುತ್ತದೆ!

  09-12-2018       No Comments       Read More

ಅಂಗುಲಿಮಾಲನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಗರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಆತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆರಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೇ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ನಿಜಗುಣಾನಂದರ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಎಂಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿ, ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಂಗುಲಿಮಾಲನಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ತಾನೆಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಬುದ್ಧನ ಶಾಶ್ವತ […]

Read More

Copyright©2018 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya