ಕಾಳಪ್ಪ,ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರೆಷ್ಟಪ್ಪ?

  03-07-2017       No Comments       Read More

  ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೆವಲಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಡುವುದು. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುವುದು. ಕೊನೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಪೀಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂಥವರ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ […]

Read More

Copyright©2017 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya