Quote 15/02/2016

JNUಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. JNU ಇರುವುದೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ… ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ, ಉಡೋ ಬಟ್ಟೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಇಲ್ಲೆ…! ಈಗ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಘೊಷಣೆ! ಉಂಡ ಬಾಳೆಗೆ ಹೇಲುವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇ!!

Leave a Reply

Copyright©2020 Chiranjeevi Bhat All Rights Reserved.
Powered by Dhyeya